Välkommen till Jenny Lind Sällskapet

Jenny Lind Sällskapet bildades i Stockholm 1943 med syfte att bevara minnet av Jenny Lind och hennes gärning. Sällskapet stödjer forskning och förvärv av föremål med anknytning till Jenny Lind samt anordnar konserter, föreläsningar och andra evenemang som till exempel utställningar och besök till Jenny Lind-anknutna platser.

Jenny Lind Sällskapet vill också uppmuntra unga lovande sångerskor under deras utbildning och utdelar ett mindre stipendium, som dock inte kan sökas. För övriga stipendier se under rubriken Stipendier.

Jenny Linds födelsedag, Jenny-dagen den 6 oktober, firas årligen av Jenny Lind Sällskapet med fackeltåg till hennes staty vid Framnäs udde på Djurgården med sång- och blomsterhyllning. Oftast anordnas även en konsert i samband med detta.