Bibliografi

Jenny Lind - Bibliografi

Upprättad 2014-04-16 av Hans-Martin Riben

Andersson, Otto 1934: Jenny Lind i Finland. Helsingfors: Finsk tidskrift.

Becher, Alfred Julius 1847: Jenny Lind. Eine Skizze ihres Lebens und ihrer Künstler-Laufbahn bis auf die neueste Zeit. 2 Auflage. Wien.

Biddlecombe, George 2003: ”The Construction of a Cultural Icon. The Case of Jenny Lind.” Nineteenth-century British Music Studies, Vol. 3. Peter Horton & Bennett Zon (red.). Aldershot: Ashgate, sid. 45-61.

Biddlecombe, George 2013: ”Secret Letters and a Missing Memorandum. New Light on the Personal Relationship between Felix Mendelssohn and Jenny Lind.” Journal of the Royal Musical Association, Volume 138:1 (2013), sid. 47-83.

Block, Adrienne Fried 1992: ”Two virtuoso performers in Boston. Jenny Lind and Camilla Urso.” New Perspectives on Music. Essays in honor of Eileen Southern. Josephine Wright (red.). Warren, Michigan: Harmonie Park, sid. 355-371.

Bolin, Teodor 1848: Jenny Lind. Skildring af hennes lefnad. Stockholm: Lundberg & comp.

Borgkvist Ljung, Karin 2011: ”Jenny Lind. Spår i Riksarkivet.” Arkiven sjunger. Nedslag i svensk musikhistoria. (Årsbok för Riksarkivet och landsarkiven 2011. ) Stockholm: Riksarkivet, sid. 92-107.

Bournonville, Charlotte 1920: ”Jenny Lind.” Översättning från danska av Josef Andersson Hedar. Jenny Lind 1982-1920. (Studier utgivna av Svenska samfundet för musikforskning.) Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid. 35-44.

Bremer, Fredrika 1850: ”Jenny Lind.” [Engelska.] Sartain’s Magazine, 1850: June. Philadelphia.

Cavenah, Frances 1961: Jenny Lind and her Listening Cat. New York: Vanguard Press.

Clementi, Eva 2005: Näktergalen. Om Jenny Lind, vår första världsstjärna. Stockholm: Natur & Kultur.

Dahlgren, Lotten 1928: Jenny Lind utom scenen. Förtroliga brev till hennes förmyndare H.M. Munthe i urval och med kommentarer utg. av Lotten Dahlgren. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Dorph, Sven 1918: Jenny Linds triumftåg genom Nya världen och övriga levnadsöden. Uppsala: J. A. Lindblads förlag.

Ehrenborg, Harald 1926: Jenny Lind i solnedgången. Minnen nedtecknade av Harald Ehrenborg. Stockholm: Seelig.

Elmblad, Sigrid 1920: Jenny Lind. En livsstudie. Uppsala: J. A. Lindblads förlag.

Engländer, Richard 1953: ”H. C. Andersens ’Nattergalen ’ och Jenny Lind.” Ord & Bild, 62 (1953).

Enquist, Inger & Marianne Seid 2007: Jenny Lind i arkivet. Ett arkivpedagogiskt läromedel framtaget vid Statens musikbibliotek och Musikmuseet. Stockholm: Statens musiksamlingar.

Enquist, Inger 2007: ”Jenny Lind som arkivpedagogiskt läromedel.” Dokumenterat 39 (2007) (Bulletin från Statens musikbibliotek.), sid 25-30. – Digital resurs http://statensmusikverk.se/musikochteaterbiblioteket/files/2012/12/dokumenterat_39.pdf

Forshufvud, Gunnar 1988: ”Uttalanden om Jenny Lind.” Stämbandet, 1988:1 (Svenska sång- och talpedagogförbundet), sid. 4-7.

Franzén, Nils-Olof 1982: Jenny Lind. En biografi. Stockholm: Bonnier.

Franzén, Nils-Olof 1987: Jenny Lind. Den svenska näktergalen. Anteckningar kring en världsstjärna. Stockholm: Musikmuseet.

Gallagher, Lowell 1995: ”Jenny Lind and the voice of America.” En travesti: Women, Gender Subversion, Opera. Corinne E. Blackmer & Patricia Juliana Smith (red.). New York: Columbia University Press, sid. 190-215.

Goldschmidt, Otto 1891: Jenny Linds kadenser i urval utgifna. Stockholm: P. A. Nordstedt & Söner.

Gustafson, Anita Olson 2004: ”Jenny Lind on Tour. The Swedish nightingale’s visit to Charleston,1850-51.” Scandinavians in old and new lands. Essays in honor of H. Arnold Barton. Chicago: Swedish-American Historical Society, sid 185-203.

Hall-Jones, Roger 1992: Jenny Lind. ”The Swedish Nightingale” at Malvern. A short account of her life and her home on the Malvern Hills. 2 Edition. Malvern: First Paige.

Hellström, Elisabeth 2007: Hur lät Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe? En studie av sångskolor och sångideal under 1800-talet. Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. – Även som digital resurs http://www.musik.uu.se/digitalAssets/56/56908_Elisabeth_Hellstrom_exarb.pdf

Hofgren, Allan 1996: ”Den svenska näktergalen. Om Jenny Lind och hennes gudstro.” När och fjärran, 93:8 (1996), sid. 120-122.

Holland, Henry Scott & William Smyth Rockstro 1891: Memoir of Madame Jenny Lind-Goldschmidt. Her early art-life and dramatic career, 1820-1851 from original documents, letters, ms. diaries, &c., collected by Otto Goldschmidt. (2 volymer.) London: J. Murray. – Även som digital resurs: http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139105569 resp. http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9781139105576

Holland, Henry Scott & William Smyth Rockstro 1891: Jenny Lind-Goldschmidt. Hennes tidigare lif och bana. (2 volymer.) Stockholm: Nordstedt & Söner.

Holmström, Maria 1913: Jenny Lind som konstnärinna och människa. Göteborg: Åhlén & Åkerlund.

Högel, Sten 1989: ” ’Några få viktiga saker’. Jenny Lind og hendes sangstudier hos Manuel Garcia.” Musik & forskning 18 (1989/90), sid. 35-67.

Johansson, Louise 1986: Resa med Jenny Lind. Sällskapsdamen Louise Johanssons dagböcker utgivna med inledning och kommentarer av Åke Davidsson. (Scripta minora Bibliothecae regiae Universitatis Upsaliensis.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Lewenhaupt, Inga et al 1996: Jenny Lind och Kungliga teatern. Stockholm: Kungliga Dramatiska Teatern och Svenskt Festspel.

Maude, Jenny 1926: The life of Jenny Lind briefly told by her daughter Mrs Raymond Maude. London: Cassell.

Maude, Jenny 1927: Jenny Lind. En levnadshistoria i korta drag berättad av hennes dotter Jenny Maude. Översättning från engelska av Fanny von Wilamowitz-Mœllendorff. Stockholm: Fritzes bokförlag.

Norlind, Tobias 1919: Jenny Lind. En minnesbok till hundraårsdagen. Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Norlind, Tobias 1920: ”Jenny Lind i bild. Bidrag till en Jenny Lind-ikonografi.” Jenny Lind 1982-1920. (Studier utgivna av Svenska samfundet för musikforskning.) Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid. 100-138.

Norlind, Tobias 1920: ”Jenny Lind och nyromantikerna.” Jenny Lind 1982-1920. (Studier utgivna av Svenska samfundet för musikforskning.) Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid. 3-15.

Olsson, Rolf K.J. 1986: ”Jenny Lind skänkte miljoner till fattiga.” Grafia 1986:16, sid. 8-9.

Pergament, Moses 1945: Jenny Lind. Stockholm: Nordstedt.

Ringskog Ferrada-Noli, Nicholas 2009: ”Jenny Lind superstar.” Opus 23 (2009), sid 60-65.

Rootzén, Kajsa & Torben Meyer 1945: Jenny Lind. Den svenska näktergalen. Stockholm: Lindfors.

Rosenberg, Charles G. 1851: Jenny Lind in America. New York: Stringer & Townsend.

Sandberg, Helge 1920: ”Jenny Linds bröllop i Boston och smekmånad i Northampton.” Jenny Lind 1982-1920. (Studier utgivna av Svenska samfundet för musikforskning.) Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid. 45-49.

Scheven, Maria von 1996: Virtuoseri eller karaktärsskapande? En studie av ornament och solokadenser från Jenny Lind till Maria Callas. Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

”Sexton brev från Jenny Lind.” Jenny Lind 1982-1920. (Studier utgivna av Svenska samfundet för musikforskning.) Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid. 50-79.

Stuart, Elsa Marianne 1920: ”Jenny Lind och Aubers opera Jenny Bell.” Jenny Lind 1982-1920. (Studier utgivna av Svenska samfundet för musikforskning.) Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid. 16-34.

Sundström, Einar 1920: ”Bidrag till en Jenny Lindbibliografi.” Jenny Lind 1982-1920. (Studier utgivna av Svenska samfundet för musikforskning.) Stockholm: Wahlström & Widstrand, sid. 139-149.

Svärdskog, Karl-Eric 2004: Jenny Lind. Från näktergal till fågelskrämma. Göteborg: Eget förlag.

Söderlind, Solfrid 1991: ”Koltrastens syn på näktergalen. Aurora von Qvanten och bilden av Jenny Lind.” Konsthistorisk tidskrift, 60:2 (1991), sid. 130-139.

Tottie, Eva-Teresa 2009: Jenny Lind. Superstjärnan, sångerskan, människan. Stockholm: Musikmuseet.

Tullhage, Leif 1994: ”Var Jenny Lind metodist?” Mixturen, 1994:1, sid. 4-6.

Tägil, Ingela 2020: Näktergalen. En biografi över Jenny Lind. Stockholm: Natur & Kultur. 

Tägil, Ingela 2006: Jenny Lind och Agnes Geijer. En jämförande studie mellan två kvinnors musicerande i 1840-talets Sverige. Institutionen för kultur, estetik och medier, Göteborgs universitet.

Tägil, Ingela 2013: Jenny Lind. Röstens betydelse för hennes mediala identitet. En studie av hennes konstnärsskap 1838-49. (Örebro Studies in Musicology 1.) Örebro: Örebro universitet. – Även som digital resurs http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:644442/FULLTEXT02.pdf

Törnblom, Folke H. 1941: ”Adolf Fredrik Lindblad och Jenny Lind.” Svensk tidskrift för musikforskning,1941, sid. 43-55.

Ware, William Porter & Thaddeus C. Lockard Jr. 1966: The lost letters of Jenny Lind; translated from the German and edited with commentaries. London: Gollancz.

Ware, William Porter & Thaddeus C. Lockard Jr. 1980: P. T. Barnum presents Jenny Lind. The American tour of the Swedish nightingale. Baton Rouge and London: Louisiana State University Press.

Westervelt, Leonidas 1921: ”The Jenny Lind medals and tokens.” Numismatic notes and monographs, 5 (1921). New York.

Åstrand, Hans 1996: ”Jenny Lind som världsbild. ’Den nordiska näktergalen’ som evig följeslagare?”. Artes, 22:1 (1996), sid. 42-51.

Öhrström, Eva 1993: ”Jenny Lind och Adolf Fredrik Lindblad. En romantisk historia.” Artes, 19:2 (1993), sid. 46-57.

Öhrström, Eva 2000: Jenny Lind. The Swedish Nightingale. Översättning från svenska av W. E. Ottercrants. (Swedish portraits.) Stockholm: Svenska institutet.