Styrelse

Sällskapets beskyddare och första hedersledamot

Prinsessan Christina, fru Magnuson

Hedersledamöter

Operasångerskan Hillevi Blylods

Fil. dr, fd museichef, grevinna Inga Lewenhaupt

Margareta Lindblom

Ordförande

Ann-Christine Wilund

ann-christine@wilund.net

0707467382

Vice ordförande / "huspianist"

Elisabet Brander                                  elisabetbrander@gmail.com

Sekreterare

Ingela Tägil

ingelatagil@gmail.com

Skattmästare

Hans-Martin Riben

Hansmartin.riben@gmail.com

Övriga ledamöter

Elisabet Bern Stenberg

Monika Eriksson 

Elisabeth Jonsson

Eva-Teresa Tottie

Anette Stridh 


Elisabeth Jonsson, Erik Ljungqvist, Eva-Teresa Tottie, Elisabet Brander, Ingela Tägil, Monika Eriksson, Ann-Christine Wilund, Hans-Martin Riben, frånvarande Elisabet Bern Stenberg