Stipendier

Sedan 1965 utdelar Folkets Hus och Parker ett stipendium till en ung sångstuderande. Stipendiet har inget samband med de studieresestipendier Jenny Lind själv donerade medel till vid Kungl. Musikaliska Akademien, och som också kallas Jenny Lind-stipendier.