Historik

Historik och syfte

Jenny Lind Sällskapet bildades i Stockholm i mars 1943 av 52 stiftare, 26 män och 26 kvinnor, bland andra dåvarande regeringsrådet Erik Kellberg, professor Tobias Norlind, konstsamlare Rolf de Maré, bankdirektören friherre Eugène von Stedingk, amiralitetspastor Gustaf Brandt, domkyrkoorganist Henry Weman, jur, kand. Margit Althin, regeringsrådinnan Ingegerd Aschan, fru Charlotte Mendelssohn-Bartholdy-Hallin och hovsångerskorna Nanny Larsén-Todsen och Marianne Mörner.

 Ordförandelängd:

Erik Kellberg, regeringsråd 1943

Tobias Norlind, fil. dr, professor 1943-47

Claes Lindström, vice amiral 1947-?

Gustaf Brandt, teol. dr, amiralitetspastor -1962

Gustaf Hilleström, fil. lic, 1:e intendent 1962-82

Nils-Olof Franzén, fil. dr., 1982-87

Clas-Göran Palmgren, hovrättsråd 1987-96

Sigrid Sällström, kulturproducent, 1996-2001

Inger Mattsson, arkivarie, 2001-02

Niclas Lindblad, radioproducent, 2002-06

Inga Lewenhaupt, fil. dr, fd museichef, grevinna, 2006-2022

Ann-Christine Wilund, kyrkomusiker, sångerska 2022-