Arkiv och samlingar

Sällskapets arkivsamlingar överförs kontinuerligt till och deponeras vid Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk.

Sällskapets föremålssamlingar överförs kontinuerligt till och deponeras vid Scenkonstmuseet vid Statens musikverk.

Sällskapets bok- och artikelsamling förvaras hos Sällskapets arkivarie och lånas endast ut till medlemmar. I övrigt hänvisas till de större samlingarna vid Kungl. Biblioteket och Musik- och teaterbiblioteket vid Statens musikverk

Jenny Lind Sällskapets föreningsarkiv

Arkivet omfattar sällskapets handlingar från 1943. De förvaras i deposition hos Sveriges musikverk vid dess Musik- och teaterbibliotek. Aktuella handlingarna förvaras hos ordföranden och sekreteraren.

Jenny Lind Sällskapets bok- och artikelsamling

Samlingen har förvärvats genom köp från Clas Göran Palmgren och enskilda gåvor, varav två större från Elisabeth Söderström Olows och Kate von Bahrs dödsbon.

Den förvaras hos Sällskapets arkivarie och lånas endast ut till medlemmar.

I övrigt hänvisas till de större samlingarna vid Kungliga Biblioteket och Musik- och Teaterbiblioteket vid Statens Musikverk, Stockholm.

/Se även under Om Jenny Lind: Bibliografi/

Bishop, Sylvia

Jenny Lind in Norwich (Jenny Lind in Norwich. A Centenary

Celebration /1820-1887/, Norwich 1987, p. 6-12)

Buist, Jennifer & Flynn, Michael

The Jenny Lind Hospital (Jenny Lind in Norwich. A Centenary Celebration /1820-1887/, Norwich 1987, p. 13-29)

Cronhamn, Fritiof

På konstens tinnar. Några drag från Jenny Linds triumftåg i utlandet. (Ur dagens krönika, s. 73-120, 1888)

Dahlgren, Lotten

Lyran. Interiör från 1870 och 80-talets konstnärliga och litterära Stockholm. Stockholm 1913.

Jenny Lind utom scenen, förtroliga brev… . Stockholm 1928 (2 ex)

Grannarna vid Kungsängsgatan. Ett par kapitel ur en svensk tondiktares historia. Stockholm 19

Dorph, Sven

Jenny Lindiana till hundraårsminnet. Uppsala 1919

Jenny Linds triumftåg genom nya världen… Uppsala 1910

Elmblad, Sigrid

Jenny Lind. En livsstudie. Uppsala 1920 och 1921 (2 ex)

Franzén, Nils-Olof

Jenny Lind. En biografi. Stockholm 1982

Holland H C & Rockstro W S

Jenny Lind-Goldschmidt. Hennes tidigare lif och bana, del I och II. Stockholm 1891

Jenny Lind- The Artist, Her early life and dramattic career, Vol. I and II. London 1891

Holmström, Maria

Jenny Lind. Göteborg 1913

Horn, Vivi

På sångens vingar. Jenny Linds levnadssaga. Stockholm 1940

Johansson, Louise

Resa med Jenny Lind. Sällskapsdamen Louise Johanssons

dagböcker utgivna med inledning och kommentrer av Åke Davidsson. Uppsala 1986.

Kronlund, Dag

Jenny Lind som skådespelerska(artikel i ”Jenny Lind och Kungliga Teatern”, Sth 1996, s. 6-16)

Lewenhaupt, Inga

Jenny Lind som operasångerska (artikel i ”Jenny Lind och Kungliga Teatern”, Sth 1996 s. 17-23)

Maude, Jenny

Jenny Lind. En levnadshisoria… Stockholm 1927

Munthe, Curt

Jenny Lind och sångens Beateberg. Stockholm 1960

Jenny Lind och Nyckelviken (Nyckelviken, Sth 1980, s. 68-xx)

Norlind, Tobias

Jenny Lind. En minnesbok till hundraårsdagen. Stockholm 1919