Medlemskap

Medlemskap

Medlemskap kan förvärvas av den som stödjer Sällskapets syften.

Medlemsavgiften

200 kr/år

Inbetalas till plusgiro 19 36 05-3 med angivande av

Efter inbetalad avgift, vänligen skicka ett mail till vår sekreterare Ingela Tägil och meddela vilken aktuell mailadress du vill ha information till: ingelatagil@gmail.com